29. 6. - 11. 8. 2024 je pokladna divadla uzavřena. PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉ SEZÓNĚ!

O divadle

 • O zájezdech

  Soubor Švandova divadla od počátku svého působení uvádí své inscenace i na mimopražských scénách.

  V současné době až čtyřikrát do měsíce hostujeme v divadlech či kulturních domech, např. v Děčíně, Kolíně, Mělníku, Třebíči, Frýdku-Místku, Českých Budějovicích, Kolíně, Brně, Kroměříži, Jablonci nad Nisou, Znojmě, Táboře, Trutnově a dalších českých i moravských městech. Na většinu míst se díky úspěchu našich inscenací opakovaně vracíme. Zájem je nejen o komedie, ale i o náročnější kusy.

  Právě inscenace Na první pohled a Dějiny násilí byly pozvány na festivaly do Hradce Králové, Prostějova, Ostravy či Olomouce. Naše inscenace byly uvedeny i na divadelních festivalech v Brestu, Budapešti a Busanu (Jižní Korea). Inscenace Švandova divadla byly uvedeny i za oceánem v USA (New York, Washington, Chicago). 

  Pravidelně také hostujeme v bratislavském divadle Astorka Korzo ´94.

   

   

  SEZNAM NEJBLIŽŠÍCH ZÁJEZDŮ

  • 12. 9.     Na první pohled - Plzeň (Mezinárodní festival Divadlo)
  • 24. 9.     Hamlet - Prostějov     
  • 10. 10.   Na první pohled - Trenčín (Mezinárodní festival divadla jednoho herce Sám na javisku)
  • 18. 10.   Na první pohled - Ústí nad Labem (Divadelní festival KULT)    
  • 19. 11.   Hadry, kosti, kůže (Ostrava)
  • 26. 11.   Chlast (Trutnov) 

   

  KONTAKT

  Kateřina Zelená

  tel.: +420 234 651 251, mob.: +420 725 483 323
  e-mail: zelena (zavináč) svandovodivadlo.cz

   

   

  Ministerstvo kultury ČR finančně podporuje zájezdy Švandova divadla do zahraničí.

  • GDPR

   Informace o zpracování osobních údajů / Podmínky zpracování osobních údajů

   Informace o zpracování osobních údajů

   Švandovo divadlo na Smíchově, příspěvková organizace, si Vás dovoluje informovat, že provádí zpracování Vašich osobních údajů za následujících podmínek: 


   1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

   Správcem osobních údajů je: Švandovo divadlo na Smíchově, příspěvková organizace, IČO: 000 64 327
   se sídlem Štefánikova 57, 150 00 Praha 5 (dále jen „správce“). Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

   Kontaktovat nás můžete dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu na info@svandovodivadlo.cz.

    

   2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

   Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem rezervace a prodeje vstupenek, zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér a nabídek slev na vstupenky. Osobní údaje, které zpracováváme za účelem rezervace a prodeje vstupenek, zpracováváme pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Za účelem zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér a nabídek slev na vstupenky zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo na základě legitimního právního titulu, kterým je oprávněný zájem správce na poskytování informací o realizaci vybraných představení a premiér a poskytování slev. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

   Zpracováváme osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás.

    

   3. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje?

   Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze svými smluvním partnerům (ComNet, s.r.o. zajišťující online prodej vstupenek; pan Tomáš Mleziva spravující webové stránky divadla, kde je možné se přihlásit k odběru novinek a Owlcure s.r.o. zajišťující rozesílku newsletteru) za účelem realizace činností souvisejících s výše popsaným účelem zpracování. Se všemi smluvními partnery máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy chránící Vaše údaje před zneužitím. 

    

   4. Podmínky zabezpečení osobních údajů

   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

    

   5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

   Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
   • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
   • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
   • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
   • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

   Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem zaslaným na: info@svandovodivadlo.cz.

    

   Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

    

   Úřad pro ochranu osobních údajů
   IČO: 708 37 627
   se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
   www: https://www.uoou.cz

   _____________________________________________________________________________

    

   Podmínky zpracování osobních údajů


   Poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek: 

    

   1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

   Správcem osobních údajů je: Švandovo divadlo na Smíchově, příspěvková organizace, IČO: 000 64 327

   se sídlem Štefánikova 57, 150 00 Praha 5 (dále jen „správce“). Kontaktovat nás můžete dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu info@svandovodivadlo.cz.

    

   2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

   Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání novinek, nabídek vybraných představení a premiér a nabídek slev na vstupenky. Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

    

   3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

   Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu
   • jméno a příjmení
   • e-mail
   • adresa
   • telefonní číslo

    

   4. Odvolání souhlasu

   Máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail info@svandovodivadlo.cz případně další technické prostředky, které může správce pro tyto účely poskytnout.

   Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny VÝŠE NA TÉTO STRÁNCE.