Hledat Menu

O divadle

O nás

Divadlo osobních výpovědí.

Divadlo, které klade otázky.

Divadlo, které vyzývá k diskuzi.

Švandovo divadlo na Smíchově je svobodný kulturní prostor na levém břehu Vltavy.

Zveme publikum ke spoluúčasti na divadelním zážitku, k dialogu, který se snažíme realizovat skrze neotřelou dramaturgii a formulaci jasných postojů, skrze názorově i umělecky vyhraněné inscenace.

Hledáme nečekaná témata, která v nás bezprostředně rezonují, napomáhají pojmenovávat a reflektovat naši současnost a každodennost, vidět je zřetelně v širších souvislostech.

Stavíme na silném hereckém souboru výrazných osobností, které kromě generační blízkosti spojuje i schopnost týmového myšlení a autorského vkladu.

_________________________________________________________________

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ DIVADLA

Švandovo divadlo na Smíchově bylo založeno na základě Zřizovací listiny vydané Radou hl. m. Prahy ve znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/42 ze dne 26. 5. 2011. Poslední změna zřizovací listiny byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014.

Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost, a to:

  • Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i zahraničí.
  • Umělecká výchova vlastních a externích spolupracovníků a začínajících umělců ve spolupráci s uměleckými školami
  • Pořádání výstav v prostorách divadla
  • Vydávání a prodej periodických i neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla
  • Poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti.
  • Propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace

Přílohy

pdf
Historie divadla

454.96 kB

stáhnout