Zahájili jsme předprodej na říjnová představení!

Aktuality

NAŠE ÚSPĚCHY V SEZÓNĚ 2023/2024

Inscenace NA PRVNÍ POHLED a TRÓJANKY získaly několik nominací na ceny udělované za rok 2023!

CENY DIVADELNÍ KRITIKY 2023

Výsledky Cen divadelní kritiky za rok 2023 byly vyhlášeny v sobotu 16. března v Divadle X10. Výtvarnou podobu cen připravila Marie Štumpfová. Ceny jsou udíleny na základě ankety časopisu Svět a divadlo.

Dvě nominace získala inscenace Švandova divadla NA PRVNÍ POHLED - v kategorii inscenace roku a Marie Štípková za strhující ztvárnění právničky Tessy v kategorii ženský herecký výkon roku 2023.

 

CENA MARKA RAVENHILLA 2023

Vznik tohoto ocenění iniciovalo Divadlo LETÍ a pravidelně se udílí za nejlepší inscenaci současné hry. Slavnostní vyhlášení vítěze se uskutečnilo 6. června 2024. Porota složená z osmi odborníků tentokrát vybírala z více než sta inscenací vzniklých v roce 2023, z nichž do finále nominovala sedm inscenací.

Mezi nonimovanými incenacemi se objevily dvě inscenace Švandova divadla. TRÓJANKY Davida Košťáka v režii Anny Turló a NA PRVNÍ POHLED Suzie Miller v režii Lucie Ferenzové.