Partneři

Nabídka partnerům

GENERÁLNÍ PARTNER

 

Pokud se rozhodnete spojit jméno Vaší firmy se jménem Švandova divadla, stanete se naším výhradním partnerem a vytvoříte tak prestižní atmosféru na scéně podnikatelské i kulturní, tak jako je tomu například u současných spojení České spořitelny s Národním divadlem, České pojišťovny se Studiem Y atd.

Námi nabízená exkluzivita je podmíněna poskytnutím celé částky potřebné ke splacení nepokryté části rozpočtu divadla. Z naší spolupráce, která by měla mít dlouhodobější charakter, bude pro Vaši společnost vyplývat nejen maximální množství výhod, ale i zajímavosti jako například možnost nahlédnutí do „kuchyně“ divadla – účast při slavnostních zahájení čtených zkoušek, na „pololetních“ setkáních celého divadla atd.

Předpokládaná částka
1.000.000 Kč

KONTAKT
Hana Štulcová
tel.:+420 257 313 567, mob.: +420 602 470 394
e-mail:  stulcova (zavináč) svandovodivadlo.czSPONZOR SEZÓNY


V tomto případě se jedná o menší či větší společnost, která by ráda jednorázově, nebo dle uvážení i dlouhodobě využila možnosti zviditelnění své firmy pomocí reklamy, prezentací a promotion akcí.

Předpokládaná částka
exkluzivní partner: 500.000 Kč
ostatní partneři: 200.000 Kč

KONTAKT
Kateřina Vodáková

tel.:+420 257 324 219, mob.: +420 724 884 696
e-mail:  vodakova (zavináč) svandovodivadlo.czVÝHRADNÍ DODAVATEL


Touto formou nabízíme možnost zajištění reklamy Vaší společnosti pravidelným odběrem výrobků či služeb, a to dle dohody buď zdarma či s výraznou slevou. Vaše společnost by se tak stala výhradním dodavatelem určitého sortimentu zboží pro Švandovo divadlo. Jedná se především o kancelářské potřeby, toaletní potřeby, zajištění občerstvení a květin na premiéry a výroční akce, osvit a tisk všech tiskových a propagačních materiálů divadla atd.

Předpokládaná částka
podle konkrétní dohody

KONTAKT
Hana Štulcová
tel.:+420 257 313 567, mob.: +420 602 470 394
e-mail:  stulcova (zavináč) svandovodivadlo.cz


SPONZOR INSCENACE


Sponzor pomáhá divadlu při vzniku inscenace buď finančním nebo materiálním vkladem (např. suroviny pro výrobu dekorací, látky na výrobu kostýmů,…). Většinou je takových subjektů více. Částka, potřebná ke splacení nepokryté části rozpočtu inscenace, je pouze přibližná – mění se s náročností a nákladem na konkrétní inscenaci.

Předpokládaná částka
100.000 Kč

KONTAKT
Tereza Marková

tel.: +420 234 651 251, mob. +420 724 840 443
e-mail: markova (zavináč) svandovodivadlo.czMEDIÁLNÍ PARTNER


Mediální partner je zvláštní kategorií, která se vztahuje především na společnosti v oblasti televize, rozhlasu a tisku.

KONTAKT
Kateřina Vodáková

tel.:+420 257 324 219, mob.: +420 724 884 696
e-mail:  vodakova (zavináč) svandovodivadlo.cz

 


SPONZOR VÝTVARNÝCH AKCÍ


Pravidelně pořádáme vernisáže výtvarných prací předních českých i zahraničních výtvarníků. Dílo, které vzniká přímo pro prostor Švandova divadla, na stěně o rozměrech 3 x 5 m, je možné zhlédnout pouze během několika měsíců ve foyer divadla. Vaše společnost si může zajistit reklamu a stát se partnerem výtvarné akce tím, že pokryje pouze náklady spojené se vznikem výtvarné akce - materiál, služby a v případě mimopražského výtvarníka náklady spojené s jeho ubytováním a dopravou.

Předpokládaná částka
80.000 Kč

KONTAKT
Tereza Marková
tel.: +420 234 651 251, mob. +420 724 840 443
e-mail: markova (zavináč) svandovodivadlo.czREKLAMNÍ SPONZOR

Reklamní sponzorství spočívá ve vzájemném poskytnutí reklamních prostor. Rozsah a množství se bude odvíjet od vzájemné domluvy.

KONTAKT
Kateřina Vodáková

tel.:+420 257 324 219, mob.: +420 724 884 696
e-mail:  vodakova (zavináč) svandovodivadlo.cz