Aktuality

PREMIÉRA: NA PRVNÍ POHLED

Strhující zpověď ženy o hledání spravedlnosti v soudním systému, který má tendenci před znásilněním zavírat oči. PREMIÉRA 7. 10. 2023

Marie Štípková v české premiéře světově proslulého monodramatu za hudebního doprovodu Markéty Ptáčníkové.

Monodrama ověnčené Cenou Laurence Oliviera za nejlepší hru roku 2022 přináší mimořádnou hereckou příležitost pro Marii Štípkovou. Strhující zpověď obhájkyně Tessy Ensler se zaměřuje na to, jak moc se může lišit subjektivní zkušenost s tím, co považuje za skutečnost justice. 

Dynamické soudní drama, které připomíná dokonale odsýpající sportovní zápas, nechává nahlédnout do právnické taktiky a techniky kladení otázek, jež často vedou k ospravedlnění mužů nařčených ze znásilnění. Zároveň je však osobním příběhem ženy, jež i přes znalost pravidel hry náhle ztrácí víru ve spravedlnost. Na první pohled je inspirováno reálnými případy znásilnění, před nimiž zákon zavřel oči.

Švandovo divadlo uvádí kontroverzní, avšak v zahraničí divácky velice úspěšný titul v české premiéře rok od prvního uvedení v londýnském Divadle Harolda Pintera. Na repertoáru studiové scény se jedná o další titul, jenž se nezdráhá vyjadřovat k nejednoznačným a palčivým tématům současného společenského diskurzu.

VSTUPENKY NA LISTOPADOVÉ REPRÍZY ZDE.