Aktuality

Vítězem Ceny Marka Ravenhilla 2019 se stala inscenace Hadry, kosti, kůže

Nezávislá porota složená z osmi odborníků vybrala vítěze! Hadry, kosti, kůže v režii Martina Františáka!

Letošní nominovaní byli vybráni nezávislou porotou z více než sedmdesáti inscenací. Cena byla udělena již po desáté, tentokrát inscenaci Švandova divadla - Hadry, kosti, kůže. Poprvé v historii byla Cena předána formou online přenosu, kvůli celosvětové pandemii a probíhajícím vládním omezením shromažďování osob. Již tradičně má Cena podobu kožichu, pro letošního výherce ho navrhla scénografka a kostýmní výtvarnice Linda Boráros.

Ceremoniál, který 2. 5. odvysílala v pořadu 90´ČT24 moderovali herci Nataša Mikulová a Michal Bednář.

Zdůvodnění udělení ceny právě Františákovi komentuje porotkyně Alena Zemančíková: "Inscenace Hadry, kosti, kůže sugestivně evokuje čas a prostor soužití dvou významných a diametrálně odlišných umělců 20. století: národních umělců Jana Wericha a Vladimíra Holana. Tématem hry je frustrace protagonistů české poválečné kultury z reglementovaného socialisticko-realistického umění. Představitelé obou hlavních postav jsou ukázáni v gestu odporu, které odpovídá jejich povahám: Holan je nesmiřitelně negativistický, Werich privátně požitkářský. Text Pavla Jurdy objevuje v postavách dramatické momenty nejen ve vztahu k vnějším poměrům, ale zejména v hloubi jejich osobnostního založení. Inscenace se díky vyrovnanému ansámblového hraní dokáže vystříhat hodnotících klišé. Velké výkony protagonistů (Miroslav Hanuš a Luboš Veselý) se neobejdou bez dalších, zejména ženských postav, které teprve artikulují celou hloubku tragédie jak jednotlivých rodin, tak i zobrazovaného nesourodého soužití. Vzniklo dílo mimořádné hloubky a působivosti, tematicky zpřítomňující konflikt umělce se světem."

 

V loňském roce získala Cenu Marka Ravenhilla inscenace Agent tzv. společenský spolku Testis v režii Martiny Kinské.

Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu je ocenění českých tvůrců za počin v oblasti inscenování současné dramatiky. Novým textem se rozumí takový text, který vznikl v období deseti let před příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů Rady Ceny Marka Ravenhilla, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i výsledky autorské či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo kontext konkrétní inscenace a poetiky divadla, pro nějž vznikal. Projekt Centrum současné dramatiky, v rámci něhož je cena udílena, založilo pod záštitou Václava Havla v roce 2010 Divadlo LETÍ.

 

Gratulujeme!

 4. 5. 2020