Milan Kundera

Jakub a jeho pán. Pocta Denisovi Diderotovi v troch dejstvách

Melancholická komédia sa v rukách režiséra Ondreja Spišáka, mení na divadlo sveta par excellence, povedané dnešným jazykom Milana Kunderu.

Divadlo Astorka Korzo '90
Délka představení: 2 hod 20 min včetně přestávky
Režisér: Ondrej Spišák
Hrají: Marián Miezga, Juraj Kemka, Anna Šišková, Pavol Šimun, Tomáš Turek, Róbert Jakab, Sarah Arató, Františka Horváthová a. h.
Datum premiéry: 31. 1. 2023

Nejbližší uvedení

Putovanie Pána a jeho sluhu Jakuba je prelínané pútavými príbehmi, v ktorých sú Jakub a Pán protagonistami, ale aj divákmi. Divadlo v divadle je hrané s nadsázkou a humorom, v podaní zábavných postavičiek: remeselníci Ozembuchovci, gauner rytier, bohatá markíza, sukničkár markíz. Tieto hry o láske, vernosti a zrade Pána ani Jakuba nikdy neomrzia, konfrontácia s ich vlastnými osudmi je pre nich príťažlivá, hoci miestami aj trpká. Nad všetkým je však poznanie o priateľstve a dôvere, ktoré im uľahčuje putovanie životom.

Dvojica Jakub a Pán už niekoľko storočí patrí k archetypálnym postavám svetovej literatúry.

Metaforicky je ich príbeh príbehom ľudstva, veď od nepamäti si kladieme viac-menej rovnakú otázku: „... a sme my vôbec dobre napísaní“?

Upozornenie: V divadelnej inscenácii Jakub a jeho pán sa fajčí a používa sa dymostroj. 

OSOBY A OBSAZENÍ
JAKUB: Marián Miezga
PÁN: Juraj Kemka
KRČMÁRKA: Anna Šišková
MLADÝ OZEMBUCH/JANKO-ČAŠNÍK/SLUŽOBNÍCTVO: Pavol Šimun
STARÝ OZEMBUCH/MARKÍZ: Tomáš Turek
RYTIER SAINT-OUEN, Slovensko: Róbert Jakab
AGÁTA/DCÉRA: Sarah Arató
JUSTÍNA/MATKA: Františka Horváthová a. h.

INSCENAČNÍ TÝM
AUTOR: Milan Kundera
REŽIE: Ondrej Spišák
PŘEKLAD: Milan Lasica
DRAMATURGIE: Andrea Domeová
SCÉNA: Szilárd Boráros
NÁVRH LOUTEK: Szilárd Boráros
KOSTÝMY: Katarína Hollá, Slovensko
HUDBA: Michal Novinski
VÝBĚR HUDBY: Michal Novinski
MASKY: Martin Blizniak

Milan Kundera

Jakub a jeho pán. Pocta Denisovi Diderotovi v troch dejstvách

Divadlo Astorka Korzo '90
Délka představení: 2 hod 20 min včetně přestávky
Režisér: Ondrej Spišák
Hrají: Marián Miezga, Juraj Kemka, Anna Šišková, Pavol Šimun, Tomáš Turek, Róbert Jakab, Sarah Arató, Františka Horváthová a. h.
Datum premiéry: 31. 1. 2023