Hledat Menu

O divadle

FEST-END

Festival anglického divadla na konci pražské divadelní sezóny (END), Festival of English Speaking Drama (FEST), slovní hříčka se slovem West End.

Festival je součástí festivalu Americké jaro

 

Švandovo divadlo zahájilo nový pražský divadelní festival, který pražskému publiku představil pozoruhodné hry a inscenace současného anglicky mluvícího divadla. Festival navázal na spolupráci s Georgetown University ve Washingtonu ze září 2018, kdy se Švandovo divadlo zúčastnilo tamější rezidence. Tentokrát byl společný projekt zaštítěn DAMU a Georgetown University, který uvedl v rámci nultého ročníku FEST-END. Taktéž pokračuje spolupráce s newyorkskou The New School, která v září 2018 uvedla na festivalu Rehearsal for Truth scénické čtení inscenace Pankrác’45. Švandovo divadlo opět zaštítilo studentský projekt institucí DAMU a The New School, který se pražskému publiku představí na 1. ročníku festivalu.

Vznik festivalu vyplývá nejen z přátelských vztahů se zahraničními partnery v Anglii a USA, ale i z dlouhodobé snahy otevírat dveře Švandova divadla i anglicky mluvícímu publiku (divadlo uvádí své inscenace na velkém sále pravidelně s anglickými titulky). 

Téma nultého ročníku festivalu vyplynulo ze společných jmenovatelů pro historii a současnost Čech a anglicky mluvících zemí, tedy zaostří pozornost na holokaust a útěk za hranice. Druhý z tematických jmenovatelů přemostil historické téma k dnešnímu pohledu mladé generace na kulturní rozdílnosti. 

Festival FEST-END si bere za cíl do budoucna vybudovat ojedinělou událost pražské divadelní sítě, která nabídne zajímavé zahraniční inscenace anglicky mluvících divadel s podporou českých titulků, ale zároveň představí své úspěšné inscenace v anglické mutaci pro pražskou komunitu expatů. Švandovo divadlo v minulosti v anglickém jazyce již nastudovalo inscenace Šoa (The Good and the True), Protest/Rest a Pankrác’45.

Od prvního ročníku bude mít festival vždy svého patrona v podobě anglického či amerického autora současného dramatu. Divadlo by rádo své dosavadní rezidence se současnými českými autory rozšířilo i do mezinárodních vod.

Nultý ročník festivalu proběhl na konci pražské divadelní sezóny – v červnu 2019.

13. 6. 2019   Pankrac '45
14. 6. 2019   Americký sen/Česká noční můra

 

KONTAKT

Martina Měšťanová
mob.:+420 775 537 944
e-mail: mestanova@svandovodivadlo.cz