Hledat Menu

O divadle

Hlasový workshop pro pokročilé

On air! vol. 2

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU 

3. a 24. 5. 2023 vždy od 17:00 do 20:00

CENA: 1 400 Kč

pokračujícím hlasovém a mluvním kurzu budou účastníci rozvíjet dál své hlasové a mluvní možnosti v navazujících cvičeních a v realizaci konkrétních textů. Vnímání proměn intonace partnera v dialogu, mluvení na vybrané téma, temporytmus řeči. Součástí bude poradenství v oblasti individuálních problémů. Poruchy hlasu a jejich možné příčiny, hygiena hlasu.

 

Vede Mgr. Regina Szymiková

Vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy pro katedru činoherního divadla Divadelní fakulty AMU, specializuje se na výuku hlasové a mluvní výchovy a teorii jevištní mluvy.
Vystudovala DAMU obor herectví, do roku 1981 byla členkou činohry Jihočeského divadla v ČB, v roce 1985 absolvovala interní aspiranturu v oboru Jevištní řeč – herectví (dnešní PhD) a stala se pedagožkou hlasové a mluvní výchovy a teorie jevištní řeči na KČD DAMU. 

Je držitelkou osmi odborných certifikátů edukace a reedukace hlasu z kurzů mezinárodních kongresů PEVOC (Salzburg, Florencie, Drážďany, Marseille, Athény,Praha).

Vedla semináře o hlase a řeči na konferencích „Umělecký hlas“v Praze a Bratislavě, semináře metodiky hlasové edukace v Žilině a Bratislavě pro Slovenskou logopedickou společnost, na foniatrických kongresech v Hradci Králové a v Praze. Působila 16 let jako pedagog jevištní řeči a operního herectví na pěveckém oddělení Pražské Konzervatoře. Scénicky nastudovala 16 absolventských operních představení (Cena Jednoty hudebního  divadla  za inscenaci „Kouzelné flétny“ W. A. Mozarta, v rámci Operního festivalu 2003). Režírovala operní představení v Městském divadle v Karlových Varech a v projektu „Bušení na železnou oponu“ ve Státní Opeře. Podílela se 4 roky na výzkumu barvy mluvního a zpěvního hlasu v Centru zvukové tvorby Hudební fakulty AMU. Vedla 10 let semináře hlasové a mluvní výchovy na Katedře pedagogiky a didaktiky Přírodovědné fakulty UK. Byla a je hlasovou poradkyní pražských i mimopražských činoherních divadel (Divadlo na Vinohradech, MDP, Divadlo pod Palmovkou, Na Fidlovačce, Činoherní studio Ústí nad Labem, divadlo v Příbrami, Liberci, Pardubicích, Kladně, Jihlavě, Činoherní Studio a Shakespearovské slavnosti)

Je členkou porot divadelních přehlídek a lektorkou mluvního projevu amatérských souborů Lektorka mluvního projevu redaktorů České televize v redakci Čt Sport Je pedagogem rétoriky Diplomatické Akademie JUDr. Cyrila Svobody Provádí semináře a individuální konzultace hlasu a řeči pro různé profesní skupiny.  

V Hlasovém centru Praha 10 let vedla hlasové kurzy pro pedagogy a prováděla reedukace hlasu pacientů. Spolupracovala s lékaři ORL kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové na hlasové rehabilitaci jejich pacientů.

Je spoluautorkou učebnice Foniatrie –Hlas, DVD se souborem hlasových a mluvních cvičení pro edukaci hlasu a mluvy.     

 

REZERVACE

Kateřina Zelená

tel.: +420 234 651 251, mob.: +420 725 483 323
e-mail: zelena (zavináč) svandovodivadlo.cz

 

Workshop se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.