Hledat Menu

O divadle

Hlasový workshop

On Air

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (3 lekce po třech hodinách)

bude upřesněno   

CENA: 1 400 Kč

 

Účastníci kurzu projdou komentovanými praktickými cvičeními, ve kterých poznají možnosti svého hlasu a řeči pro komunikaci v životě i v umělecké profesi. Zvolená cvičení budou kombinovat trénink správného způsobu nádechu, rozvíjení znělosti a dynamiky hlasu, aktivní artikulaci, užití hlasové a mluvní techniky v konkrétních textech. Slyšet a poslouchat se navzájem.

Postoj a držení těla. Význam dechu pro tvorbu hlasu. Dechová cvičení ve stoje, vsedě, vleže, při chůzi. Kombinace s pohybem, činností i s použitím předmětů. Pochopení a zvládnutí dechové opory. Vzájemná  zpětná vazba.

Hlasová cvičení. Prozvučení rezonančních dutin v hlavové, střední a hrudní rezonanci. Hlasové rejstříky. Použití slov, krátkých textů s pohybem těla v prostoru. Posazení a opření hlasu. Improvizace drobných situací v hlasových a mluvních etudách individuálně, ve dvojicích a skupinově. Zpětná vazba.

Artikulační cvičení. Artikulace hlásek podle výslovnostní normy daného jazyka. Slovní kombinace pro aktivizaci artikulačního ústrojí, změny tempa, síly hlasu, rytmu řeči a jejich vliv na celkový mluvní projev. Vnitřní a vnější napětí.

Řeč a její zvuková realizace. Komunikační pravidla. Propojení techniky hlasu a mluvy při interpretaci textů.

 

Vede Mgr. Regina Szymiková

Vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy pro katedru činoherního divadla Divadelní fakulty AMU, specializuje se na výuku hlasové a mluvní výchovy a teorii jevištní mluvy.
Vystudovala DAMU obor herectví, do roku 1981 byla členkou činohry Jihočeského divadla v ČB, v roce 1985 absolvovala interní aspiranturu v oboru Jevištní řeč – herectví (dnešní PhD) a stala se pedagožkou hlasové a mluvní výchovy a teorie jevištní řeči na KČD DAMU. 

Je držitelkou osmi odborných certifikátů edukace a reedukace hlasu z kurzů mezinárodních kongresů PEVOC (Salzburg, Florencie, Drážďany, Marseille, Athény,Praha).

Vedla semináře o hlase a řeči na konferencích „Umělecký hlas“v Praze a Bratislavě, semináře metodiky hlasové edukace v Žilině a Bratislavě pro Slovenskou logopedickou společnost, na foniatrických kongresech v Hradci Králové a v Praze. Působila 16 let jako pedagog jevištní řeči a operního herectví na pěveckém oddělení Pražské Konzervatoře. Scénicky nastudovala 16 absolventských operních představení (Cena Jednoty hudebního  divadla  za inscenaci „Kouzelné flétny“ W. A. Mozarta, v rámci Operního festivalu 2003). Režírovala operní představení v Městském divadle v Karlových Varech a v projektu „Bušení na železnou oponu“ ve Státní Opeře. Podílela se 4 roky na výzkumu barvy mluvního a zpěvního hlasu v Centru zvukové tvorby Hudební fakulty AMU. Vedla 10 let semináře hlasové a mluvní výchovy na Katedře pedagogiky a didaktiky Přírodovědné fakulty UK. Byla a je hlasovou poradkyní pražských i mimopražských činoherních divadel (Divadlo na Vinohradech, MDP, Divadlo pod Palmovkou, Na Fidlovačce, Činoherní studio Ústí nad Labem, divadlo v Příbrami, Liberci, Pardubicích, Kladně, Jihlavě, Činoherní Studio a Shakespearovské slavnosti)

Je členkou porot divadelních přehlídek a lektorkou mluvního projevu amatérských souborů Lektorka mluvního projevu redaktorů České televize v redakci Čt Sport Je pedagogem rétoriky Diplomatické Akademie JUDr. Cyrila Svobody Provádí semináře a individuální konzultace hlasu a řeči pro různé profesní skupiny.  

V Hlasovém centru Praha 10 let vedla hlasové kurzy pro pedagogy a prováděla reedukace hlasu pacientů. Spolupracovala s lékaři ORL kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové na hlasové rehabilitaci jejich pacientů.

Je spoluautorkou učebnice Foniatrie –Hlas, DVD se souborem hlasových a mluvních cvičení pro edukaci hlasu a mluvy.     

 

REZERVACE

Kateřina Zelená

tel.: +420 234 651 251, mob.: +420 725 483 323
e-mail: zelena (zavináč) svandovodivadlo.cz

 

Workshop se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.