Hledat Menu

O divadle

Představení pro anglicky mluvící diváky

První pražské divadlo, které uvádí představení s anglickými titulky. Uvádíme také představení v angličtině.

Pro vybraná představení Velkém sále používáme titulkovací zařízení a díky tomu je Švandovo divadlo otevřeno také mezinárodnímu, anglicky mluvícímu publiku. 

_______________________________________________________________

AI: Když robot píše hru     

Inovátor Tomáš Studeník přišel v roce 2019 s nápadem oslavit sto let od prvního uvedení Čapkovy hry R. U. R. (která přinesla světu mj. slovo „robot“) netradičním způsobem – a to divadelním kusem, jehož autorem by nebyl člověk, ale chytrý software – tzv. umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI). Na základě této myšlenky vznikl tým složený z informatiků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v čele s počítačovým lingvistou Rudolfem Rosou) a divadelníků ze Švandova divadla a studentů DAMU (vedený ředitelem Švandova divadla, režisérem a pedagogem Danielem Hrbkem). Ve vzájemné kooperaci a debatě se rozhodli odpovědět na otázku, zdali je umělá inteligence schopna napsat divadelní hru a jak se při zpracování takového úkolu bude chovat. 

Inscenace AI: Když robot píše hru je završením první fáze projektu THEaiTRE, který si v následujících měsících klade za cíl dále zdokonalovat systém generování, a pokusit se zjistit, zdali si AI (a do jaké míry) poradí nejen s dialogy, ale též se stavbou celé divadelní hry. Že se nejedná o záležitost, která by zaujala jen úzký okruh „zasvěcených“, svědčí fakt, že již v současné době projevují o událost zájem nejen média a širší veřejnost doma i v zahraničí, ale též fakt, že projekt THEaiTRE získal i výraznou podporu v rámci grantu TAČRu a záštitu Ministerstva zahraničí České republiky.

On-line projekt s anglickými titulky.

Více na: https://www.theaitre.com