Zahájili jsme předprodej na únor!

Čtenář na jevišti 2023

Nesoutěžní přehlídka literárních dramatizací v podání dětských souborů, které formou scénického čtení prezentují vybrané knižní předlohy.

Svět knihy

Nejbližší uvedení

11. ročník projektu konaného v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou. Je určený dětem a mládeži v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích, třídních kolektivech a v  dalších kroužcích. Jeho hlavním cílem je motivovat děti a mladé lidi k četbě a přiblížit jim řadu možností práce s textem, zároveň se projekt snaží nabídnout pedagogům a knihovníkům inspiraci a podklad pro práci s dětmi

Ústřední aktivitou projektu je čtení nahlas v podobě scénického čtení. Pro děti je tento projekt zábavou, ale zároveň by pro ně měl být motivem ke čtení. Aby samy měly zájem přečíst si původní literární předlohu.  V disciplíně scénického čtení se děti nemusí učit texty pro inscenaci zpaměti, naopak je mají předčítat. Kniha a původní literární text stále hrají při dramatizaci zásadní roli. 

Přihlášené soubory svou činnost při přípravě scénického čtení zdokumentují a zašlou v elektronické podobě. Odborná porota vybere pět nejinspirativnějších a nejzajímavějších inscenací k nesoutěžnímu předvánočnímu setkání, kde soubory předvedou nastudovaná představení. 

Každoročně se hlásí desítky souborů z celé České republiky se zajímavými literárními úpravami, a tak se i letos můžeme těšit na další kreativní práce “čtenářů na jevišti“.

Čtenář na jevišti 2023

Svět knihy