klub

 

Klub Ateliéru ©vandova divadla

 • Členem Klubu Ateliéru ©vandova divadla se můľe stát pouze absolvent některé z dílen Ateliéru ©vandova divadla.
 • Kaľdý člen se stává majitelem kartičky se jménem a číslem, pod kterým je v klubu evidován.
 • Kartičku je kaľdý člen povinen předloľit v pokladně divadla při zakoupení vstupenek.
 • Případnou ztrátu kartičky oznamte na 234 651 269, 257 324 219 nebo emailem
  atelier(zavinac)svandovodivadlo.cz.
 • Členové mohou vyuľívat stálé slevy vstupného, a to 40 % na jakékoliv představení souboru ©vandova divadla.
 • Členům budou nabízeny příleľitostně daląí slevy, o kterých budou informováni na stránkách ateliéru, e-mailem nebo telefonicky.
 • Prosíme členy, aby nás informovali o případné změně telefonního čísla, poątovní adresy nebo e-mailu.
 • Členům bude pravidelně zasílán měsíční divadelní program poątou nebo e-mailem, případně jiné tiskové materiály, kterými budeme informovat o dění ve ©vandově divadle.
 • Členům doporučujeme sledovat stránky ateliéru, které jsou pravidelně aktualizovány, a kde se budou dozvídat o chystaných dílnách a akcích Ateliéru ©vandova divadla.

 

Klub Ateliéru ©vandova divadla má aktuálně 808 členů

 


Kontakty Ateliéru:

Tel.: 234 651 259
E-mail: atelier(zavinac)svandovodivadlo.cz
Poątovní adresa: ©vandovo divadlo na Smíchově, ©tefánikova 57, Praha 5, 150 00
 
Kontakty pro objednání vstupenek:

Tel.: 257 318 666, 257 321 334, 257 321 219
E-mail: pokladna(zavinac)svandovodivadlo.cz
Mobil: 724 143 799 po-pá 9.00-16.00 (i formou sms)

partneři